1
2
previous arrow
next arrow

Centrul de Formare Profesională „Spiru Haret”

 

Programe autorizate Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

          Din anul 2009, UNIVERSITATEA SPIRU HARET şi-a extins activităţile prin oferirea de programe de formare profesională. CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ SPIRU HARET a apărut  din dorinţa de a veni în întâmpinarea nevoilor pieţei în ceea ce priveşte formarea profesională a adulţilor prin metode moderne şi eficiente.  Suntem furnizor de formare profesională autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Prin CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ SPIRU HARET s-au autorizat  peste 20 de programe de formare profesională (iniţiere, specializare, perfecţionare, calificare/recalificare).

De la înfiinţare până în prezent au fost organizate peste 1000 de programe de formare profesională de perfecţionare/ specializare pentru ocupaţii ca:

 • Tehnician Asigurarea Calităţii
 • Expert Achiziţii Publice
 • Formator
 • Pedagog de Recuperare
 • Specialist Îmbunătăţire Procese
 • Auditor in Domeniul Calităţii,
 • Manager Îmbunătăţire Procese
 • Manager al Sistemelor de Management al Calităţii
 • Specialist în Domeniul Calităţii
 • Expert Accesare Fonduri Structurale şi De Coeziune Europene
 • Evaluator de risc la securitate fizică
 • Comunicare în limba engleză
 • Competenţe digitale
 • Competenţe antreprenoriale
 • Competente civice si sociale
 • Agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie
 • Comerciant – vanzator marfuri nealimentare
 • Comerciant – vanzator marfuri alimentare

Şi programe de calificare/ recalificare pentru:

 • Asistent De Gestiune
 • Agent Imobiliar
 • Agent Comercial
 • Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport
 • Lucrător în comerţ
 • Lucrător social
 • Operator introducere, validare şi prelucrare date
 • Inspector Resurse Umane.
 • Lucrător finisor în construcţii
 • Tranşator
 • Tehnician Veterinar

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ SPIRU HARET a asigurat organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare în cadrul următoarelor proiecte:

– POSDRU/97/6.3/S/6424 ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat

–   POSDRU/86/1.2/S/62249 – Calitate europeană în învăţământul superior

– POSDRU/86/1.2/S/60720 – Dezvoltarea  şi  implementarea  unui  sistem  de  monitorizare,  îmbunătăţire  continuă  şi  evaluare  a  calităţii  în  învăţământul  superior  deschis  şi  la  distanţă  pe  baza  indicatorilor  de  performanţă  şi  standardelor  internaţionale  de  calitate  Acronim: ODEQA

–  POSDRU/144/6.3/S/126567  –  ProFemin,

– POSDRU/183/5.1/S/153067 –  Creşterea gradului de ocupare pentru zone foste industrializate prin implementarea de măsuri active educaţionale şi de formare profesională

–  POSDRU/144/6.3/S/134919Femei active pentru integritate si responsabilitate.

– POCU/82/3/7/104254 – “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”

– POCU/18/4.1/101760 – “Muncă, Asumarea, Legalitate pentru Integrare si Nediscriminare (MALIN)”

Cei peste 17000 de absolvenţi ai programelor de formare profesională precum şi rezultatele obţinute până acum sunt dovada clară că,  în România formarea profesională a adulţilor este  şi trebuie să fie o prioritate naţională.